ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Στόχοι και όραμα  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΣΤΟΧΟΙ & ΟΡΑΜΑ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ
 • Η προαγωγή και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των μελών του Παναγροτικού Συνδέσμου και γενικά η προάσπιση και ανάπτυξη των ειδικών και γενικών συμφερόντων του αγροτικού πληθυσμού της Κύπρου..
 • Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας της Κύπρου, η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και του βιοτικού επιπέδου του αγροτικού κόσμου και η εφαρμογή τέτοιας προστατευτικής νομοθεσίας για τη διασφάλιση των γεωργικών κλήρων, την αποκατάσταση των ακτημόνων γεωργών, την εξασφάλιση αμειπτικών τιμών των αγροτικών προϊόντων και την παροχή όλων των δυνατών διευκολύνσεων υπό του κράτους δια την ανακούφιση των αγροτικών μόχθων.
 • Η κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική άνοδος των αγροτών και αξιοποίηση της συμβολής του αγροτικού κόσμου μέσα στη γενική ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου.
 • Η ρύθμιση των σχέσεων του αγροτικού κόσμου μετά των  άλλων επαγγελματικών τάξεων και η καταπολέμηση κάθε μορφής τοκογλυφίας, και γενικά εκμετάλλευσης του αγροτικού μόχθου. 
 • Η τακτική συμμετοχή σε συσκέψεις και διαβουλεύσεις για τις ενέργειες της κυβέρνησης, των αρμοδίων υπουργείων και οργανισμών σχετικά με την προώθηση θεμάτων που θα γίνουν άμεσα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπον επηρεάζουν τα αγροτικά συμφέροντα.
 • Η συνεχής επαγρύπνηση και δραστηριοποίηση δια την εισαγωγή τέτοιας προστατευτικής νομοθεσίας ώστε να διασφαλίζεται η κατοχή και εκμετάλλευση της γης, των υδάτινων πόρων, η διασφάλιση των ικανοποιητικών εισοδημάτων των αγροτών και η παροχή όλων των προοδευτικών μέσων και μέτρων για τη καλυτέρευση των όρων εργασίας, διαβίωσης και υγείας του αγροτικού κόσμου.
 • Η διαφύλαξη και καλλιέργεια της Εθνικής παράδοσης και της Εθνικής ταυτότητας του Ελληνισμού της Κύπρου και η προάσπιση των Ελληνοχριστιανικών ιδεωδών του Ελληνικού Έθνους στην Κύπρο.
 • Η πρωτοποριακή συμμετοχή της οργάνωσης του σωστού αγώνα για την εθνική επιβίωση και σωτηρία και η ενεργός συμβολή των αγροτών στην διατήρηση και προαγωγή της εθνικής συνείδησης του Ελληνικού Κυπριακού λαού.
 • Η ασίγαστη αγωνιστική συμμετοχή του Παναγροτικού Συνδέσμου σε κάθε μορφής αγώνα για την απελευθέρωση και επανάκτηση των κατεχομένων εδαφών και η ενοποίηση ολόκληρου του Κυπριακού χώρου.
 • Η εξέταση και προαγωγή των συμφερόντων και δικαιωμάτων του προσφυγικού κόσμου με κύριο στόχο την επανάκτηση και επιστροφή στις περιουσίες και οικογενειακές τους εστίες, καθώς και η εξασφάλιση των μέσων δια επιτυχή επαναδραστηριοποίηση των εκτοπισθέντων.
 • Η κινητοποίηση του αγροτικού κόσμου δια την ανεύρεση των αγνοουμένων, την εκδίωξη όλων των κατοχικών στρατευμάτων και των τούρκων εποίκων.
 • Η σύνδεση του Παναγροτικού Συνδέσμου με τους Διεθνείς Γεωργικούς Οργανισμούς και Συνεταιρισμούς με σκοπό την προβολή στα διεθνή σώματα των προβλημάτων του Κυπριακού Λαού, την εξασφάλιση διεθνούς συμπαράστασης στον αγώνα της Κύπρου, την ταύτιση προγραμμάτων ανάπτυξης, συμμετοχής σε προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας και του πιστωτικού και αποταμιευτικού συνεταιρικού πνεύματος.
 • Κύριο μέλημα του Παναγροτικού Συνδέσμου είναι η διαφώτιση και οργάνωση ολόκληρου του αγροτικού πληθυσμού με στόχο κάθε αγρότης, κάθε καλλιεργητής της γης, να ενταχθεί συνειδητά και να δραστηριοποιηθεί εντός των κόλπων του Παναγροτικού Συνδέσμου.
 • Να παρέχει υπηρεσίες για θέματα έρευνας, αξιολόγησης και επιμόρφωσης του αγροτικού πληθυσμού, ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς και να προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Κύπρο και στο εξωτερικό, είτε δωρεάν, είτε έναντι αμοιβής, όπου αυτό είναι εφικτό και αμοιβαία επωφελές.
 • Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος υποστηρίζει τις Γυναίκες αγρότισσες και τους Νέους αγρότες.