ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Προσωπικό  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Τα υπηρεσιακά στελέχη του Παναγροτικού διαθέτουν ακαδημαϊκή κατάρτιση (MBA, MSc, BSc), επαγγελματικά προσόντα και εμπειρία στον τομέα της εργασίας τους και στη διοίκηση έργων.

Προκειμένου ο Παναγροτικός να παράσχει επαγγελματικές υπηρεσίες εντός και εκτός Κύπρου συνεργάζεται με εταιρείες Συμβούλων επιχειρήσεων και εξωτερικούς συνεργάτες καθώς επίσης και με Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Οικονομικά Ινστιτούτα και άλλους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς.

Ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου, απασχολεί σήμερα 6 υπαλλήλους και μισθώνει νομικές, λογιστικές και ελεγκτικές υπηρεσίες.