ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Δομή Παναγροτικού  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΔΟΜΗ ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Λεπτομερής αναφορά του τρόπου εκλογής, λειτουργίας, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των Συλλογικών Οργάνων, περιέχονται στο Καταστατικό.

  • Παγκύπριο Συνέδριο και Παγκύπρια Εκλογική Συνέλευση
  • Ανώτατο Αγροτικό Συμβούλιο
  • Εκτελεστική Γραμματεία 
  • Επαρχιακά Συνέδρια και Επαρχιακές Εκλογικές Συνελεύσεις
  • Επαρχιακά Συμβούλια
  • Επαρχιακές Γραμματείες
  • Τοπικοί Σύνδεσμοι
  • Κλαδικοί Αγροτικοί Σύνδεσμοι

Στον Παναγροτικό λειτουργεί επίσης ως ανεξάρτητη επιτροπή, η επιτροπή Δεοντολογίας.