ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Kλαδικοί Αγροτικοί Συνδέσμοι  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
ΚΛΑΔΙΚΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Για την προστασία και προαγωγή των επί μέρους επαγγελματικών συμφερόντων των διαφόρων αγροτικών τάξεων την καλύτερη επίτευξη των σκοπών που επιδιώκει ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου και την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού, υπάρχουν Κλάδοι μελών, με όμοια ή συναφή επαγγέλματα.

Σήμερα στον Παναγροτικό λειτουργούν 19 Κλαδικοί Αγροτικοί Συνδέσμοι και υπάρχει πρόνοια στο καταστατικό να ιδρύονται νέοι, όταν και όπου προκύψει ανάγκη.

Υφιστάμενοι Κλαδικοί Αγροτικοί  Σύνδεσμοι:

 1. Αλιείας / Ιχθυοτροφίας
 2. Αγελαδοτροφίας 
 3. Αιγοπροβατοτροφίας 
 4. Χοιροτροφίας 
 5. Πτηνοτροφίας
 6. Μελισσοκομίας
 7. Σιτοπαραγωγών / Σιτοκαλλιεργητών
 8. Πατατοκαλλιέργειας 
 9. Ελαιοπαραγωγών / Λάδι 
 10. Ανθοκαλλιέργειας
 11. Αρωματικών Φυτών
 12. Μπανανοκαλλιέργειας 
 13. Θερμοκηπίων (Θερμοκηπιούχων )
 14. Οπωροκηπευτικών
 15. Εσπεριδοειδών
 16. Χαρουπιών
 17. Αμπελιών
 18. Φθαρτών / Χόρτα δέσμης 
 19. Βιολογικής Παραγωγής Ζωικής / Φυτικής