ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Carbonica  

ΠΑΝΤΑ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΗ
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Carbonica

https://foodscalehub.com/project/carbonica/
Μιλώντας για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Carbonica (Carbon initiative for climate-resilient agriculture), ουσιαστικά αναφερόμαστε στη σύνδεση των Οικοσυστημάτων καινοτομίας μεταξύ των χωρών Ελλάδας Κύπρου και Βόρειας Μακεδονίας, όσον αφορά την ανθρακοδεσμευτική καλλιέργεια.

Από πλευράς Κύπρου στο πρόγραμμα συμμετέχει το Κέντρο Αριστείας Ερατοσθένης, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, CELLOCK LTD και ο Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου.

Η Ανθρακοδεσμευτική γεωργία (Carbon Farming) σας όρος είναι συγκεκριμένα η δέσμευση αερίων του θερμοκηπίου στο έδαφος και στην συνέχεια η αξιοποίηση του αποθηκευμένου στο χώμα άνθρακα από τους αγρότες, οι οποίοι δύνανται να τον εμπορεύονται ή να τον αξιοποιούν μέσω καλών πρακτικών.

Μέσα από την ιστοσελίδα της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει την αναγκαιότητα, τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αποτελεσματικές πρακτικές που μπορεί να έχει η ανθρακοδεσμευτική γεωργία και γενικά στον Αγροτικό Κόσμο:

  • δάσωση και αναδάσωση που πραγματοποιούνται σύμφωνα με οικολογικές αρχές οι οποίες ευνοούν τη βιοποικιλότητα και την ενισχυμένη βιώσιμη διαχείριση των δασών, συμπεριλαμβανομένων πρακτικών φιλικών προς τη βιοποικιλότητα, αφενός, και την προσαρμογή των δασών στην κλιματική αλλαγή, αφετέρου.
  • γεωργοδασοκομία και άλλες μορφές μικτής γεωργίας που συνδυάζουν ξυλώδη βλάστηση (δέντρα ή θάμνους) με συστήματα καλλιέργειας και/ή ζωικής παραγωγής στην ίδια έκταση.
  • χρήση εμβόλιμων καλλιεργειών, καλλιεργειών εδαφοκάλυψης, άροσης διατήρησης και αυξανόμενων χαρακτηριστικών τοπίου: προστασία των εδαφών, μείωση της απώλειας εδάφους λόγω διάβρωσης και ενίσχυση του οργανικού άνθρακα του εδάφους σε υποβαθμισμένες αρόσιμες εκτάσεις γης.
  • στοχευμένη μετατροπή καλλιεργήσιμων εκτάσεων σε εκτάσεις υπό αγρανάπαυση ή εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας σε μόνιμους βοσκότοπους.
  • αποκατάσταση τυρφώνων και υγροτόπων που μειώνει την οξείδωση των υφιστάμενων αποθεμάτων άνθρακα και αυξάνει το δυναμικό παγίδευσης άνθρακα.


Πιο κάτω παρατίθενται άρθρα περι ανθρακοδεσμευτικής γεωργίας προς ενημέρωση και κατάρτιση:

  1. https://clube.gr/to-ergo-carbonica-gia-tin-anthrakodesmeftiki-georgias-se-ellada-voreia-makedonia-kai-kypro/
  2. https://climate.ec.europa.eu/eu-action/sustainable-carbon-cycles/carbon-farming_el
  3. https://www.philenews.com/kipros/koinonia/article/1368292/i-anthrakodesmeftiki-georgia-efthase-ke-stin-kipro/