Οι Νέοι Αγρότες διοργανώνουν και συμμετέχουν σε διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα Οργανισμών Νεολαίας

Πολιτιστική Πρόκληση
(02/05/2005 - 08/05/2005)

Βίντεο της ανταλλαγής
Φωτογραφίες του προγράμματος
Παρουσίαση του προγράμματος
Βίντεο
Φωτογραφίες
Παρουσίαση
Βλέπε βίντεο