Εκδηλώσεις


Οι Νέοι Αγρότες του Παναγροτικού Συνδέσμου Κύπρου δραστηριοποιούνται από την ημερομηνία ίδρυσης του 15 Οκτωβρίου 1989. Τα κεντρικά γραφεία είναι στην Λευκωσία. Διαθέτουν επίσης γραφεία σε όλες τις πόλεις της Κύπρου.

Email us

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΑΣ

 

Οι Νέοι Αγρότες λειτουργούν ανεξάρτητα έχοντας την δική τους δημοκρατική δομή και διάρθρωση. Είναι μέλη και συνεργάζονται με διάφορες οργανώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.

Είναι Ιδρυτικό μέλος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου για την διεθνή συνεργασία ( CYCIC ), ο οποίος είναι μη Κυβερνητικός Οργανισμός Νεολαίας και εκπροσωπεί τις Οργανώσεις Νεολαίας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με πρωτοβουλία όλων των Αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων ιδρύθηκε το 1995

Το Συμβούλιο Αγροτικής Νεολαίας Κύπρου ( CYFOC ). Έχει σκοπό την διεθνή εκπροσώπηση του Συμβουλίου παγκόσμια και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στην γενική συνέλευση της CEJA ( Council European Juveli Agriculture ) κατέστη πλήρες μέλος της οργάνωσης αποκτώντας ταυτόχρονα όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Ως ελεγκτής της CEJA για την περίοδο 2004-05 εκλέχτηκε για να εκπροσωπήσει το Συμβούλιο ο κος Κυριάκος Νικολαίδης.

Στόχος

Η κοινωνική, τεχνολογική και πολιτιστική άνοδος των Νέων Αγροτών και η αξιοποίηση της συμβολής των Νέων για την ανάπτυξη και πρόοδο του τόπου.

Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας με την σωστή χρησιμοποίηση της νέας τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τους Νέου Αγρότες.

Η αξιοποίηση των μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αναβάθμιση του τομέα.

Σκοπός

Η ενημέρωση, εκπαίδευση, οργάνωση και αντιπροσώπευση των Νέων Αγροτών της Κύπρου στην ΕΕ και σ’όλο τον κόσμο.

Να δημιουργήσει για τους Νέου Αγρότες τις κατάλληλες συνθήκες για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στην Γεωργία.

Να προωθεί την ανάπτυξη της γεωργίας και την αντιμετώπιση του προβλήματος της υπαίθρου.

Να ενεργεί ως φορέας επικοινωνίας και διαλόγου μεταξύ των Νέων Αγροτών.

Να οργανώνει προγράμματα ανταλλαγής με χώρες του εξωτερικού, με αντίστοιχες Ενώσεις Νέων Αγροτών με σκοπό τις νέες γνωριμίες, την συνεργασία και την φιλία.

Να προστατεύει το περιβάλλον.